آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 500
موضوع‌ها: 408
اعضا: 106
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 1/65
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 1/34
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/35
تعداد ارسال‌های هر عضو: 4/72
تعداد موضوعات هر عضو: 3/85
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/23
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: aliasghar73
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 37/74%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: Nature Photonics (با 276 ارسال , 234 موضوع)
برترین معرف‌ها: Hamed (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
سلول خورشیدی رنگ دانه ای (11 پاسخ)
need your actual assist (9 پاسخ)
assist (8 پاسخ)
ابهام در توجیه شبیه‌سازی (8 پاسخ)
مدت زمان از داوری تا پذیرش (7 پاسخ)
really want a person's help (7 پاسخ)
I really have no idea, would you help me?:( (5 پاسخ)
لیزر بلور فوتونی (4 پاسخ)
طراحی‌ نانو ترانزیستور گرافنی (4 پاسخ)
need your actual assist (4 پاسخ)
I can not come up with the best method for solving my issue :/ (3 پاسخ)
ویندوز مورد نیاز (3 پاسخ)
Does anybody know the way to solve this?:c (3 پاسخ)
آشنایی با این مجله (3 پاسخ)
بیان تجربیات همچنین مدت زمان از داوری تا پذیرش (2 پاسخ)
ابهام در توجیه شبیه‌سازی (3,249 بازدید)
سلول خورشیدی رنگ دانه ای (3,187 بازدید)
لیزر بلور فوتونی (2,493 بازدید)
Your fotonik.ir - great webportal (1,411 بازدید)
Have you got any tips on the way to fix my issue?:-/ (1,266 بازدید)
Your fotonik.ir - awesome potal (1,213 بازدید)
I've tried pretty much everything can anybody help me out?:-/ (1,210 بازدید)
need your actual assist (1,209 بازدید)
assist (1,099 بازدید)
really want a person's help (1,043 بازدید)
Your fotonik.ir - cool resource (1,043 بازدید)
بیان تجربیات همچنین مدت زمان از داوری تا پذیرش (1,040 بازدید)
بیان تجربیات همچنین مدت زمان از داوری تا پذیرش (1,024 بازدید)
مدت زمان از داوری تا پذیرش (1,006 بازدید)
بیان تجربیات همچنین مدت زمان از داوری تا پذیرش (1,002 بازدید)