آشنایی بیشتر با مهندسی اپتیک و لیزر

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 اپتیک شاخه ای از علم فیزیک است که به مطالعه رفتار و خواص نور مرئی، مادون قرمز و فرابنفش می پردازد و دربسیاری از علوم (ستاره شناسی، مهندسی، پزشکی، عکاسی و...) کاربرد دارد. لیزر نیز به دلیل خواص متمایزش نقش بسيار مهمي در افزايش توليدات صنعتي، گسترش ارتباطات و پيشرفت صنعت چاپ و پزشکی دارد. در رشته مهندسی اپتیک و لیزر دانشجویان با انواع لیزر و اپتیک و کاربردهای آنها، اسپکتروسکوپی لیزری(اندازه گیری طول موج و فرکانس)، فن آوری ساخت قطعات اپتیکی و...آشنا می شوند و قادر به طراحی و ساخت تجهیزات اپتیکی و لیزری مورد نیاز در زمینه های مختلف باشند.

  دانش اپتیک و لیزر پیشرفتهای فراوانی در دهه‌های اخیر داشته است. با توجه به آینده درخشان و کاربردهای روزافزون آن، تربیت کادر متخصص که آشنا به زیر بناهای نظری و مسلط به مبانی عملی باشند، لازم به نظر می‌رسد.

دوره کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک و کاربرد آن در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری تدوین شده است. در فن آوری پیشرفته و بویژه در صنایع دفاعی، تولید، انتشار و بکارگیری نور، آشکارسازی آن در نواحی مختلف بینایی و برهمکنش نور باماده مسائل مهم به شمار می‌آیند.

در این راستا به متخصصینی که بتوانند همکاری لازم را در طراحی و محاسبات ساخت و نگهداری تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری بعهده گیرند، به شدت احساس می‌شود.

 صنعت و بازار کار رشته مهندسی اپتیک و لیزر

 در سال های اخیر و همزمان با رشد جهانی کاربردهای لیزر رشته اپتیک و لیزر نیز شاهد بازار کار مناسبی بوده است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

۱. بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز

۲. صنایع نظامی (بخش متعدد)

۳. سازمان انرژی اتمی

۴. مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت

۵. مراکز تحقیقاتی صنعتی کارخانه های بزرگ

 

 بازارکار:

طراحی، نگهداری و تعمیر سیستمها و تجهیزات اپتیکی، لیزری و اپتوالکترونیکی. امور تحقیقاتی و اجرای طرحهای کاربرد لیزر در حوزه های علمی، صنعتی (مانند جوشکاری، ساخت دستگاههای فاصله یاب و...)، نظامی و پزشکی(مانند لیزر درمانی)، مخابرات نوری و...

 برنامه درس های رشته مهندسی اپتیک و لیزر

 واحدها: معادلات دیفرانسیل، لیزرهای حالت جامد، منابع تغذیه لیزر، مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی، لیزر، اپتیک هندسی، اپتیک موجی، تکنیک خلا، اصول طراحی دستگاههای اپتیکی، شناخت سیستم های اپتومکانیکی و...

نام دروس این رشته

 ۱ آزمایشگاه اپتیک موجی

۲ آزمایشگاه اپتیک هندسی

۳ آزمایشگاه الکترونیک ۱

۴ آزمایشگاه الکترونیک ۲

۵ آزمایشگاه تکنیک خلاء

۶ آزمایشگاه شیمی عمومی

۷ آزمایشگاه طراحی رایانه‌ای لایه نازک

۸ آزمایشگاه فیزیک ۱

۹ آزمایشگاه فیزیک ۲

۱۰ آزمایشگاه لیزر ۱

۱۱ آزمایشگاه لیزر ۲

۱۲ آزمایشگاه منابع تغذیه لیزر

۱۳ آمار و احتمال در اپتیک

۱۴ اپتوالکترونیک

۱۵ اپتیک غیرخطی ۱

۱۶ اپتیک فوریه

۱۷ اپتیک لایه‌های نازک

۱۸ اپتیک موجی

۱۹ اپتیک هندسی

۲۰ اسپکتروسکوپی لیزری

۲۱ اصول طراحی دستگاههای اپتیکی

۲۲ الکترومغناطیس ۱

۲۳ الکترومغناطیس ۲

۲۴ الکترونیک ۱

۲۵ الکترونیک ۲

۲۶ انقلاب اسلامی و ریشه‌های ان

۲۷ ایمنی لیزر

۲۸ پردازش نوری علائم و تصاویر

۲۹ پروژه

۳۰ تاریخ اسلام

۳۱ تداخل سنجی

۳۲ تربیت بدنی ۲

۳۳ تکنیک خلاء

۳۴ چشمه‌ها و آشکارسازها

۳۵ روشهای ریاضی در اپتیک

۳۶ ریاضی عمومی ۱

۳۷ ریاضی عمومی ۲

۳۸ ریاضی مهندسی

۳۹ زبان تخصصی

۴۰ زبان خارجی

۴۱ شناخت سیستمهای اپتومکانیکی

۴۲ شیمی عمومی ۱

۴۳ طراحی و ساخت لایه‌های نازک اپتیکی

۴۴ فارسی

۴۵ فن‌آوری ساخت قطعات اپتیکی

۴۶ فیزیک ۱

۴۷ فیزیک ۲

۴۸ فیزیک قطعات نیمه رسانا

۴۹ فیزیک مدرن

۵۰ فیزیک و فن‌آوری مادون قرمز

۵۱ لیزر ۱

۵۲ لیزر ۲

۵۳ لیزرهای حالت جامد

۵۴ لیزرهای قدرت

۵۵ لیزرهای گازی

۵۶ متون اسلامی

۵۷ محاسبات عددی

۵۸ مدارهای مجتمع نوری

۵۹ معادلات دیفرانسیل

۶۰ معارف اسلامی ۲

۶۱ منابع تغذیه لیزر ۱

۶۲ موج

۶۳ مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی

۶۴ نقشه کشی صنعتی ۱

۶۵ کارآموزی

۶۶ کاربرد رایانه در اپتیک و لیزر

۶۷ کارگاه طرحی رایانه‌ای دستگاه‌های اپتیکی

۶۸ کنترل کیفیت در فن‌آوری اپتیکی