آدرس ما:

شهرکرد - بلوار معلم - خیابان مجاهدان - کوچه 1 - پلاک 3
گروه آموزشی اپتیک، فوتونیک و الکترونیک

شماره تماس

کد شهر شهرکرد: 038
شماره تماس: 33345015

شماره موبایل : 09920045303

روز و ساعت کار

شنبه تا دوشنبه از ساعت 8 صبح لغایت 18
سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 8 صبح لغایت 12