لیزرهای بر پایه ی محیط بهره حالت جامد معمولا بلورها یا شیشه های آلاییده با یون هستند. لیزرهای حالت جامد لیزرهایی هستند که محیط بهره آنها موادی مثل شیشه ها یا بلورهایی است که با یون های خاکی نادر یا یونهای فلزی واسط(transition metal) آلاییده شده اند یا لیزرهای نیمه هادی هستند.( اگرچه لیزرهای نیمه هادی در اصل دارای اجزای حالت جامدی است، ولی اغلب زیرمجموعه ی لیزرهای حالت جامد نمی شوند).

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 لیزر منبع نوری است که در بسیاری آزمایشهای اپتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. لیزرهای متنوعی تولید شده اند و برخی از آنها در اختیار عموم هم قرار گرفته است و در بازار عمومی عرضه می شود. لیزر پوینتر از آن جمله است. لیزرهای حالت جامدی که یون در آن آلاییده شده است ( بعضی مواقع همچنین به لیزرهای عایق دوپ شده نیز نامیده می شوند)، می توانند در قالب لیزرهای حجمی (Bulk lasers)، لیزرهای فیبری یا دیگر لیزرهای موجبر ساخته شوند. لیزرهای حالت جامد می توانند توان های خروجی بین چند میلی وات و ( در انواع توان بالا) چندین کیلو وات تولید کنند.