ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سنسورهای نوری بخشی از سنسورهای مدرن و نوعی دیگر از سنسورهای مجاورتی هستند که بر اساس ارسال ودریافت نور مدوله شده کار می کنند. نور مدوله شده  پالس هایی با فرکانسی مابین 5 تا 30 کیلوهرتز است. استفاده از نور مدوله شده سبب بالا رفتن رنج تشخیص سنسور همچنین پایین آمدن اثر نور محیط بر روی سنسور می شود,این نورمی تواند در طیف نور مرئی از سبز تا نور نامرئی مادون قرمز باشد. البته بیشتر در ساخت سنسور های نوری از نور مادون قرمز با طول موج ۸۸۰ نانومتر استفاده می شود, علت این امر تداخل کم نور مادون قرمز با نور محیط و بالا رفتن فاصله سویچینگ سنسور است. بر روی سنسور های نوری یک پتانسیومتر به منظور تنظیم حساسیت سنسور نیز نصب می شود.


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نانو کاغذها مانند کاغذهای عادی از سلولز ساخته می شوند اما به دلیل ابعاد نانومتری فیبرهای سلولزی که در ساخت آنها به کار میرود از زبری سطح کمتر و شفافیت بیشتری نسبت به کاغذهای عادی برخوردارند. در این پژوهش نانوکاغذ سلولزی باکتریایی به عنوان یک بستر زیستی شفاف و انعطاف پذیر با خواص منحصر به فرد نوری و مکانیکی جهت تثبیت و جاگذاری انواع مختلفی از نانوذرات فوتولومینسانسی و پلاسمونیکی جهت ساخت نانوسنسورهای شفاف نوری بر پایه نانوکاغذ به کار رفته است. 


ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

استفاده از نانوتکنولوژی حل بسیاری از مشکلات و مسائل را نوید داده و بسیاری از امورات را نیز تسهیل کرده است. از آخرین کاربردهای این فناوری می‌توان ساخت سنسورهایی اشاره کرد که با استفاده از آن می‌توان انواع بمب‌های انفجاری و غذاهای فاسد را بدون نیاز به آزمایش تشخیص داد.