• سنسورهای نوری بخشی از سنسورهای مدرن و نوعی دیگر از سنسورهای مجاورتی هستند که بر اساس ارسال ودریافت نور مدوله شده کار می کنند. نور مدوله شده  پالس هایی با فرکانسی مابین 5 تا 30 کیلوهرتز است. استفاده از نور مدوله شده سبب بالا رفتن رنج تشخیص سنسور همچنین پایین آمدن اثر نور محیط بر روی سنسور می شود,این نورمی تواند در طیف نور مرئی از سبز تا نور نامرئی مادون قرمز باشد. البته بیشتر در ساخت سنسور های نوری از نور مادون قرمز با طول موج ۸۸۰ نانومتر استفاده می شود, علت این امر تداخل کم نور مادون قرمز با نور محیط و بالا رفتن فاصله سویچینگ سنسور است. بر روی سنسور های نوری یک پتانسیومتر به منظور تنظیم حساسیت سنسور نیز نصب می شود.

  • بسته آموزشی نرم افزار لومریکال lumerical 

    نرم افزاری لومریکال ابزاری توانمند برای طراحی و شبیه‌سازی افزاره‌های نوری و الکترونیکی است که قابلیت شبیه‌سازی دو بعدی و سه بعدی ساختارهای مختلف با ابعاد نانو و میکرومتری را دارا است.

    این بسته آموزشی از 4 عدد DVD شامل موارد زیر تشکیل شده است: