امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نانوذرات از د‌ه‌ها يا صدها اتم يا مولكول و با اندازه‌ها وشکل‌های مختلف ساخته می‌شوند. مطالعات نشان مى‌دهد كه اندازه ذره روى نقطه ذوب، انحلال‌پذيرى، ويژگی‌هاى نورى، واكنش‌پذيرى شيميايى، انرژى پيوند بين اتم‌ها، ساختار بلورى، پهناى خط پلاسمون، شاخص‌هاى شبكه، خواص ترموديناميكى و سينتيكى، نظم ويژه سطوح الكترونى و نظایر آن تأثيرگذار است