• یکی از روش‌هایی که در آن سلول‌های سرطانی از داروی ضدسرطان فرار می‌کنند، تولید پروتئینی است که داروها را قبل از اینکه بتوانند اثرات سلول‌کشی خود را اجرا کنند، به خارج از سلول پمپ می‌کند. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه نورث‌وسترن پی برده است که نانوذرات زیست‌سازگار اکسید آهن – دی‌اکسید تیتانیوم می‌توانند از این پمپ فرار کرده و داروهای ضدسرطان مخرب DNA را  به  هسته‌های سلولی برساند.