نازک ترین منشور به ضخامت دو اتم

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پژوهشگران اسپانیایی، فناوری جدیدی مبتنی بر آنتن های نوری ارائه کرده اند که با استفاده از آن می توان نور را کنترل کرد. این گروه تحقیقاتی با استفاده از گرافن موفق به کنترل، تمرکز و خم کردن پرتوهای نوری شدند؛ کاری که از اساسی ترین فرآیندهای اپتیک قلمداد می شود. کنترل نور کاری بسیار مشکل است به طوری که پرتو نور برای گسترش یافتن نیاز به فضایی نصف طول موج خود دارد که این بسیار بیشتر از چیزی است که واحدهای سازنده قطعات الکترونیکی بتوانند پاسخگوی آن باشند بنابراین، باید بتواند نور را فشرده کرد تا بتواند از مواد نانومقیاس عبور کند. 

  

گرافن ماده مناسبی برای این کار است، نور با گیرافتادن در گرافن می تواند بین 10 تا 100 برابر متراکم شود، با این حال، انتقال نور به درون پلاسمون گرافن کاری چالش برانگیز است. 

این گروه محققان اسپانیایی نشان دادند که می توان از گرافن به عنوان آنتن اموج رادیویی برای حل این مشکل استفاده کرد. پژوهشگران نشان دادند که نانومیله های فلزی موجود در سطح گرافن می تواند مانند یک آنتن عمل کرده و پرتوهای مادون قرمز را به پلاسمون های گرافنی منتقل کند و سپس این امواج رادیویی را به امواج الکترومغناطیس تبدیل کند. 

رینر هیلنبراند، رهبر این گروه تحقیقاتی، می گوید: ما فناوری جدیدی مبتنی بر آنتن های نوری رزونانسی ارائه کردیم که با آن می توان پخش شدن پلاسمون های گرافنی را کنترل کرد که این کار گام مهمی در مسیر تولید مدارات پلاسمونیک گرافنی است. 

به گفته وی برانگیختگی پلاسمون های گرافنی کاملا نوری است، این سیستم جدید کاملا متراکم بوده و در آن با استفاده از تغییر ساختار هندسی آنتن ها می توان فاز و طول موج پلاسمون های گرافنی را کنترل کرد. 

آنتن های نوری می توانند برای تولید کامپیوترهای سریع مورد استفاده قرار گیرند.  این گروه تحقیقاتی نشان دادند که پلاسمون های گرافنی هنگام عبور نور از دولایه گرافنی شبه منشوری، خم می شود. نکته جالب این است که این منشور گرافنی تنها دو لایه اتمی ضخامت دارد و این نازکترین منشور نوری ساخته بشر است.