آشنایی با انتشارات elsevier و روش جستجو و ارسال مقاله

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در این ویدئو به اختصار به معرفی مجله های انتشارات elsevier و وب سایت آن پرداخته می شود و به شما خواهیم آموخت چه معیارهایی را در انتخاب مجله ( ژورنال ) در نظر داشته باشید. همچنین مراحل ارسال مقاله نیز از ابتدا تا انتها با جزئیات آموزش داده می شود.