• در این ویدئو به اختصار به معرفی مجله های انتشارات elsevier و وب سایت آن پرداخته می شود و به شما خواهیم آموخت چه معیارهایی را در انتخاب مجله ( ژورنال ) در نظر داشته باشید. همچنین مراحل ارسال مقاله نیز از ابتدا تا انتها با جزئیات آموزش داده می شود.

  • هدف از این ویدئو نخست معرفی انتشارات springer  و کتاب ها و مجله های مربوط به آن است و سپس  آشنایی کاربران با مجله های ISI و Scopus و تشخیص دقیق آنها همچنین انتخاب مناسب ترین مجله برای ارسال مقاله و معیارهای مهم انتخاب مجله ( ژورنال ) است در پایان نیز  آموزش مراحل ارسال مقاله نیز از ابتدا تا انتها باتمام جزئیات ارائه خواهند شد.

  • در این فیلم آموزشی شما با روش دانلود مقالات ISI بصورت رایگان از مجله های (ژورنال های) معتبر انتشارات IEEE ، Springer ، Sciencedirect ، acm، nature , OSA و نظایر آن از ابتدا تا انتها باتمام جزئیات، آشنا خواهید شد. 

  • بسته آموزشی نرم افزار لومریکال lumerical 

    نرم افزاری لومریکال ابزاری توانمند برای طراحی و شبیه‌سازی افزاره‌های نوری و الکترونیکی است که قابلیت شبیه‌سازی دو بعدی و سه بعدی ساختارهای مختلف با ابعاد نانو و میکرومتری را دارا است.

    این بسته آموزشی از 4 عدد DVD شامل موارد زیر تشکیل شده است: