• یک فوق تخصص بیماری‌های شبکیه و لیزر از موفقیت ۹۸ درصدی جراحی‌های عیوب انکساری چشم شامل لیزیک، لازک و پی آر کی (PRK) خبر داد و گفت تنها تفاوت جراحی عیوب انکساری شامل لیزیک، لازک و پی آر کی (PRK) را تکنیک به کار رفته در این جراحی‌ها دانست و گفت: انجام این جراحی‌ها از حدود 22 سال پیش آغاز شده است و به تدریج با افزایش کیفیت دستگاه‌ها و بهبود نتایج این جراحی‌ها، رقم موفقیت این جراحی‌ها به 98 درصد رسیده است.

  • مرکز LZH آلمان (laser zentren Hannover) در حال کار روي پروژه اي  براي ترکيب تکنولوژي ليزر فمتوثانيه با توموگرافي همدوس اپتيکي (OCT) و اپتيک انطباقي براي توسعه جراحي ليزري چشم است. در اين روش جديد عمل آب مرواريد، پيرچشمي و شبکيه با استفاده از پروژه پالسهاي ليزر فوق کوتاه، LZH و چهار شريک پروژه از ليزر فمتوثانيه براي برش دقيق عدسي، بوجود آوردن سطوح شيب دار و بنابراين ايجاد عدسي با انعطاف بيشتر، استفاده مي کنند.